core-theme
Download themes
Margot Medical Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 18, lok. 154 - 155 02-796 Warszawa; Telefon: (22) 446 78 80 do 82; Fax: (22) 211 19 36

Ergospirometria - WelchAllyn / MES

Oprogramowanie do próby wysiłkowej – CardioPerfect PRO

Monitorowania w trakcie badania następujących parametrów:

 • Nazwa protokołu i fazy próby, całkowity czas trwania próby i podokresów,
 • Częstość rytmu serca, aktualna i docelowa,
 • Prędkość i nachylenie bieżni,
 • Monitorowanie 12-odprowadzeń EKG w rozdzielczości 1280x1024,
 • Procentowe wykonanie limitu tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn,
 • Bieżąca analiza zmian odc. ST w stosunku do zapisu wyjściowego,
 • Prezentacja zmiany odcinka ST w wybranych odprowadzeniach z oceną zakresu tych zmian oraz wyróżnienia takiego odprowadzenia kolorem czerwonym,
 • Porównanie wybranego, uśrednionego QRST do zapisu wyjściowego (nakładanie),
 • Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby,
 • Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkownika,
 • Prezentacja trendu i wartości METS, ST, HR i ciśnienia,
 • Sygnalizacja przekroczenie limitu tętna,
 • Programowanie czasu, ilości pomiarów w każdym z etapów,
 • Protokoły stałe: Bruce, Balke, Ellestad, Naughton, Modified Bruce,
 • Wprowadzenia dowolnych protokołów, w tym RAMP,
 • Pomiary ręczne i automatyczne parametrów krzywej EKG,
 • Wydruk on-line zapisu EKG na papierze A4 na drukarce laserowej,
 • Oznaczanie i/lub wpisywania zdarzeń pacjenta w trakcie badania,
 • Spoczynkowe badanie EKG z archiwizacją w bazie danych oprogramowania medycznego do 10.000 badań w tym na CD i DVD,
 • Baza danych oprogramowania medycznego z archiwizacją do 1000 pełnych zapisów badań wysiłkowych w tym na CD i DVD,
 • Skala wysiłku według Borga i Duke’a,
 • Procent uzyskanego limitu tętna i bezwzględna częstość tętna maksymalnego,
 • Możliwość analizy retrospektywnej odcinka ST ze zmienionymi parametrami,
 • Moduł administratora zezwalający na nadawanie różnych poziomów uprawnień użytkownikom (możliwość ustawienia poziomu dostępu do funkcji oprogramowania),
 • Moduł telemedycyny umożliwiający przesyłanie kompletnych danych badania do centrów badawczych, serwera komputera centralnego szpitala,
 • Modułowa budowa oprogramowania ze wspólną bazą danych umożliwiające współpracę takich systemów diagnostycznych jak: Holter ciśnieniowy,
 • Spirometria, Holter EKG, EKG spoczynkowe, Ergospirometria,
 • Możliwość dowolnej konfiguracji przez użytkownika zawartości raportu (podsumowania) wg indywidualnych preferencji,
 • Porównywanie poprzez nakładanie badań spoczynkowych EKG,
 • Automatyczna analiza arytmii,
 • Oznaczanie i analiza stymulatorów serca wszystkich typów,
 • Możliwość konfiguracji raportu końcowego przez Użytkownika,
 • Interface TTL do podłączenia Stress Echo i ergospirometrii,
 • Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi – opcja,
 • Eksport i import danych w standardzie HL7,
 • Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów,
 • Oprogramowanie medyczne z możliwością archiwizacji do: 10000 badań spoczynkowych EKG, do 1000 pełnych zapisów badań wysiłkowych EKG,
 • Certyfikaty CE, ISO, Deklaracja zgodności.

Parametry techniczne systemu do próby wysiłkowej:

 • Cyfrowe filtry stabilizacji izolinii oraz mięśniowych 35 Hz,
 • Filtry zakłóceń sieciowych 50, 60 Hz,
 • Pasmo analizy sygnału EKG (-3dB) 0,05-150 Hz,
 • Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 600 p/s/k,
 • 10 odprowadzeniowy, ekranowany kabel pacjenta,
 • Cyfrowy modułu akwizycji 12 kanałowego sygnału EKG umieszczony przy pacjencie lub mocowany do bieżni/stanowiska diagnostycznego - bezpośrednio lub za pomocą wysięgnika.

Parametry techniczne bieżni:

 • Prędkość przesuwu bieżni 0,1 – 20 km/h +/- 1 km,
 • Zakres kąta nachylenia bieżni 0 – 30 % +/- 5%,
 • Pas bieżni antypoślizgowy i antystatyczny o wym. 160 cm x 56 cm,
 • Wyłącznik awaryjnego zatrzymania bieżni,
 • Nośność bieżni powyżej 230 kg +/- 5 kg,
 • Odległość pasa bieżni od podłoża - 10 cm +/- 5 cm.

Parametry techniczne ergometrów:

 • Zakres obciążeń 6–999 W,
 • Zakres obrotów 0-130 obr./min,
 • Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • Sterowanie przez złącze RS 232,
 • Możliwość regulacji kąta kierownicy i siodełka w pionie i poziomie,
 • 6 wewnętrznych profili programów ćwiczeń,
 • Hamowanie polem elektromagnetycznym,
 • Waga ergometru do 50 kg +/- 5 kg,Oprogramowanie do badań ergospirometrycznych – START 2000M

Mierzone i obliczane wielkości:
t, VE, BF, TV, FeO2, FeCO2, VO2, VCO2, VO2/kg, VO2/kg/HR, VO2/HR, RQ, EQ-O2, EQ-CO2, VD/VT, HR, TI, TE, MET, TTOT, TI/TE, TI/TTOT, WATT, PEF, PIF, SaO2, PEO2, PECO2, BR, VET SUM, TV/TE, parametry długu tlenowego, kalorymetria pośrednia.

 • Automatyczna detekcja progu anaerobowego z możliwością korekcji,
 • Analiza ilościowa i jakościowa gazów wydechowych w każdym wydechu,
 • Wizualizacja przebiegu zmian wybranych parametrów w czasie rzeczywistym
  z oddechu na oddech,
 • Współpraca z powszechnie używanymi cykloergometrami i bieżniami sporządzanie i wydruk standardowego raportu z badań z możliwością tworzenia przez użytkownika własnych projektów raportów,
 • Możliwość pracy w laboratorium i w terenie.

Parametry techniczne modułu pomiarowego START 2000M

Analizatory:

 • O2 - elektrochemiczny,
 • Czas odpowiedzi < 100ms,
 • Dokładność 0,1%,
 • CO2 - absorbcja podczerwieni,
 • Czas odpowiedzi < 90ms,
 • Dokładność 0,1%,

Wentylacja minutowa:

 • Głowica wymienna konstrukcji MES,
 • Zakres przepływu +/- 18 l/s,
 • Rozdzielczość użytkowa +/- 10 ml/s,
 • Zakres objętości 0 - 10 l,
 • Rozdzielczość użytkowa 10 ml,
 • Dokładność pomiaru < 2%,
 • Opór głowicy pomiarowej < 0,9 H2O/l/s (przy przepływie 12 l/s),

Parametry techniczne modułu spirometrycznego:

 • Zakres mierzonego przepływu 0 - 18 l/s,
 • Rozdzielczość mierzona 5 ml/s,
 • Rozdzielczość użytkowa 10 ml/s,
 • Zakres mierzonej objętości 0 - 10 l,
 • Rozdzielczość użytkowa 10 ml,
 • Dokładność pomiaru < 2 %,

Innowacyjność i nowoczesne rozwiązania w urządzeniu START 2000M

Opracowana i opatentowana przez MES głowica MES DV40 do pomiaru przepływu powietrza.

Zalety głowicy MES DV 40:

 • Wysoka czułość i rozdzielczość,
 • Mała przestrzeń martwa : 38 ml,
 • Małe opory przepływu,
 • Bez układu grzania,
 • Bez elementów ruchomych,
 • Łatwa sterylizacja w całości,
 • Sterylna dla każdego pacjenta,
 • Niewrażliwa na zawilgocenia,
 • Nie wymaga cechowania przed pomiarem,
 • Gwarantowana żywotność: 10 tys. badań.

Opracowane i opatentowane przez MES przyłącze głowicy MES DV40, do pomiaru przepływu powietrza, umożliwiające szybą i łatwą jej wymianę. Urządzenie może pracować w warunkach laboratoryjnych (pracownia badań wysiłkowych z bieżnią ruchomą lub cykloergometrem sterowanym z urządzenia pomiarowego) oraz w warunkach naturalnego, ekstremalnego wysiłku (małe gabaryty i ciężar urządzenia).

Software zawiera system umożliwiający pomiar wydatku energetycznego metodą kalorymetrii pośredniej ( również na stanowisku pracy) i porównanie wyników z kilkoma typami światowych norm.

Miniaturowy, lekki panel sterujący, zasilany z modułu pomiarowego, podłączany tyko na czas „startowania badania”, umożliwia prowadzenie wielu testów w terenie bez komputera, z pełną archiwizacją przebiegu badania i późniejszą transmisją do komputera; „zastępuje” komputer w ciężkich warunkach pracy; posiada wbudowane czujniki temperatury, ciśnienia atmosferycznego oraz wilgotności powietrza. Autorska technologia, niepowtarzalne rozwiązania.

Wyposażenie w moduł transmisji radiowej umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym, na ekranie komputera, przebiegu badania w terenie do 2000 metrów. Moduł spirometrii zapewnia pomiar wartości wielkości, które pozwalają na wstępną ocenę możliwości badanego w warunkach wysiłku.

System komputerowy:

 • Pamięć operacyjna: min. 1024 MB RAM,
 • Dysk twardy: min. 250 GB,
 • Procesor: Intel Core2Duo min. 2,5 GHz,
 • Napędy wymienne: nagrywarka DVD-RW, czytnik kart flash,
 • Kolorowy monitor 19” LCD - 2 szt.,
 • Drukarka laserowa HP min. 10 str. / min,
 • System operacyjny Windows XP,7
 • Oryginalny wózek pod zestaw,
 • Oprogramowanie operacyjne, medyczne i instrukcje obsługi w j. polskim.

_ Welch Allyn Inc., USA _
_ MES Sp. z o.o. _

Producent: 
WelchAllyn Inc., USA