core-theme
Download themes
Margot Medical Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 18, lok. 154 - 155 02-796 Warszawa; Telefon: (22) 446 78 80 do 82; Fax: (22) 211 19 36

Holter LX Analysis

Opis systemu:

 • Współpraca z rejestratorami DR200|HE oraz DR180+, DR181.
 • Możliwość konfiguracji różnych ustawień dla kilku użytkowników systemu.
 • Znakowanie każdego zaburzenia lub pobudzenia innym kolorem, dowolnie wybieranym przez użytkownika, co czyni zapis EKG bardziej przejrzystym.
 • W każdej chwili, z każdego miejsca dostęp do zapisu w czasie rzeczywistym przy użyciu prawego klawisza myszki - możliwość manualnego pomiaru na monitorze wszystkich interesujących nas odstępów, uniesień, obniżeń z możliwością natychmiastowego wydruku danego fragmentu.
 • Filtr migotania przedsionków - bez jego użycia migotanie przedsionków rozpoznawane będzie jako zaburzenie nadkomorowe. I często mając kilka lub kilkadziesiąt tysięcy takich przypadków narażeni jesteśmy na żmudną edycję.
 • Częstość próbkowania: system analizujący NorthEast Monitoring tworzy obraz QRS pobierając próbki z nagrania na rejestratorze 720 razy na sekundę tzn. co 1,3 m/sek.
 • Filtr pediatryczny pozwalający na zmianę algorytmu rozpoznawczego przy użyciu jednego przycisku.
 • Szybkość analizy: pełna analiza z rejestratorów taśmowych trwa do 180 sek., dla cyfrowych do 90 sek.
 • Możliwość analizowania stymulacji przedsionkowej, komorowej oraz przedsionkowo-komorowej dla stymulatorów wszystkich typów.
 • Możliwość rozpoznawania istotnych błędów stymulatorów Sense Failure, Capture Failure, Inhibition.
 • Analiza częstotliwościowa HRV może być przeprowadzana trzema metodami: Hamminga, Henniga, Triangale.
 • Analiza częstotliwościowa HRV może być prowadzona z interpolacją zaburzeń lub artefaktów lub bez interpolacji - do wyboru.
 • Możliwość przedstawienia trendów HRV w obrazie 3D, zależność częstotliwości do mocy widma oraz czasu.
 • Analiza częstotliwościowa może być wykonana dowolnie wybranego fragmentu zapisu EKG           o dowolnie wybranej długości.
 • Możliwość monitorowania zapisu 12 kanałów EKG w czasie rzeczywistym.
 • Pełna analiza QT z 3 oraz 12 odprowadzeń.
 • Analiza dyspersji QT.
 • Analiza odcinka PR.
 • Analiza odcinka QRS.
 • Analiza EKG z jednoczesnym pomiarem saturacji.
 • Analiza ST z 12 kanałów. Trendy ST w obrazie 3D z 12 kanałów.
 • Zależność - czas, wartość, kanał.
 • Możliwość pełnej integracji z Internetem lub siecią szpitalną.
 • 32-bitowy program.
 • Opcja OxyHolter: możliwość symultanicznej rejestracji sygnału EKG oraz SpO2 (wymagany oddzielny kabel pacjenta z pulsoksymetrem).
 • Analiza przewlekłego bezdechu sennego z oceną ryzyka w postaci współczynnika AHI (Apnea Hypopnea Index).

Do przeglądania rejestracji zdarzeń konieczne jest dodatkowe oprogramowanie Event LX.

Holter LX Analysis
Producent: 
NorthEast Monitoring Inc., USA