core-theme
Download themes
Margot Medical Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 18, lok. 154 - 155 02-796 Warszawa; Telefon: (22) 446 78 80 do 82; Fax: (22) 211 19 36

CardioPerfect Workstation

Zestawy do prób wysiłkowych

Nasza oferta posiada System Cardio Perfect PRO, zestaw do prób wysiłkowych renomowanej firmy Welch Allyn. Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna urządzenia.

 • Program opracowany całkowicie w języku polskim.
 • Zakres ustawienia prędkości ruchomego pasa bieżni: 0,16 - 22 km/godz.
 • Zakres ustawienia nachylenia bieżni: 0 - 25%.
 • System Welch Allyn CardioPerfect Workstation może współpracować
  z bieżniami różnych typów, a także z różnymi ergometrami rowerowymi.

Możliwości:

 • Podciśnieniowe mocowanie elektrod (opcja),
 • Wydruk EKG z 12 kanałów w czasie rzeczywistym,
 • Podczas badania - monitorowanie 12 odprowadzeń w sekwencjach ekranowych po 3, 6 lub 12,
 • Bieżąca analiza zmiany zapisu EKG w stosunku do zapisu wyjściowego dla wszystkich 12 odprowadzeń,
 • Ciągłe monitorowanie: czas całkowity badania oraz kolejne etapy,
 • Ciągle monitorowana i porównywana docelowa i aktualna częstość rytmu serca,
 • Automatyczne ustawianie limitu tętna,
 • Monitorowane ciśnienie tętnicze,
 • Automatyczna analiza arytmii,
 • Bieżąca analiza odcinka ST w stosunku do zapisu wyjściowego,
 • Trwale zaprogramowane typowe protokoły badań np. Bruce'a itp.,
 • Możliwość modyfikacji protokołów i dodawania nowych,
 • Wbudowany moduł "spline" (zabezpieczenie przed falowaniem EKG),
 • Możliwość różnego ustawiania punktu "J",
 • Automatyczna kalkulacja METS,
 • Możliwość wpisywania uwag w trakcie badania i komentarza własnego,
 • Dowolnie konfigurowany raport końcowy,
 • Archiwizacja badań na dowolnych nośnikach,
 • Możliwość tworzenia oddzielnych katalogów dla różnych lekarzy,
 • Pełne bezpieczeństwo pacjenta oraz eliminację większości zakłóceń zapewnia światłowodowe połączenie modułu pacjenta z komputerem,
 • Opcja podciśnieniowego mocowania elektrod minimalizuje koszt jednego badania do 0,01 zł,
 • Moduł pacjenta odporny na defibrylację,
 • Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa,
 • Współpraca z siecią LAN i Internetem.
Producent: 
WelchAllyn Inc., USA