core-theme
Download themes
Margot Medical Sp. z o.o. ul. Wąwozowa 18, lok. 154 - 155 02-796 Warszawa; Telefon: (22) 446 78 80 do 82; Fax: (22) 211 19 36

Connex VSM6000

Monitor funkcji życiowych VSM6000 umożliwia monitorowanie ciągłe i pomiary chwilowe przed, po oraz        w trakcie zabiegów medycznych. Urządzenie jest proste w użyciu i nie wymaga obsługi przez technika-specjalistę. Wprowadzenie standaryzacji procesu kontrolowania czynności życiowych sprawia, że po krótkim przeszkoleniu urządzenie może być obsługiwane przez personel medyczny.

Monitorowanie dostosowane jest do bieżących potrzeb. VSM6000 umożliwia ręczne ustawienie odstępów pomiędzy kolejnymi pomiarami ciśnienia krwi oraz stanów alarmowych, które są wyświetlane na ekranie urządzenia wraz z bieżącymi wartościami poszczególnych parametrów. O wystąpieniu zdarzenia wymagającego reakcji personelu medycznego informuje sygnał dźwiękowy emitowany przez monitor, a efekty wizualne na wyświetlaczu zwracają uwagę na stopień ważności danego alarmu i wskazuję jego konkretną przyczynę, co pomaga w podjęciu dalszych decyzji przez lekarza.

Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z sieci 230V lub poprzez wysoko wydajny akumulator litowo-jonowy, który osiąga poziom naładowania 85% w dwie godziny, a 100% w ciągu jedynie czterech godzin od podłączenia do sieci.

Monitor jest potencjalnie gotowy do współpracy ze szpitalnym systemem zarządzania danymi pacjenta, umożliwiając w ten sposób wymianę danych z elektronicznymi kartami zdrowia, które placówka medyczna posiada lub będzie posiadać w przyszłości. Dzięki temu, personel medyczny może zbierać, przechowywać        i przeglądać precyzyjne dane o funkcjach życiowych pacjentów bezpośrednio w szpitalnym systemie komputerowym, a nie tylko w urządzeniu. To wpływa na zmniejszenie błędów w dokumentacji i poprawia bezpieczeństwo pacjenta.

Charakterystyka produktu:

  • Możliwość ręcznego wprowadzanie takich parametrów jak: częstość oddechów, poziom bólu, wzrost, waga, ...
  • Pomiary automatyczne,
  • Modyfikatory (pozycja ciała, dane odnośnie prowadzonej tlenoterapii, ...),
  • Zarządzenie ustawieniami pamięci wewnętrznej: automatyczne kasowanie i automatyczne filtrowanie,
  • Alarmy, dane pacjenta i monitorowanie zależnie od potrzeb,
  • Duży, kolorowy wyświetlacz dotykowy,
  • Szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich ustawień i funkcji sterowania urządzenia,
  • Opcjonalnie: możliwość współpracy ze szpitalną siecią zarządzania danymi pacjenta,
  • Opcjonalnie: wózek pod urządzenie, który zapewnia miejsce na różne akcesoria związane z monitorowaniem i zapobiega skręcaniu kabli pacjenta.

_ Welch Allyn Inc. _

Connex VSM6000
Producent: 
WelchAllyn Inc., USA